Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
DLC - Advocatenkantoor
Expertises en vakgebieden van DLC Advocaten - Ontdek onze uitgebreide kennis en ervaring in diverse rechtstakken voor effectieve juridische oplossingen.

Expertises

Een greep uit onze expertises

Dit zijn de verschillende vakgebieden binnen het recht, waarin we actief zijn. We zien er echter nauwgezet op toe dat een probleem vanuit meerdere vakgebieden wordt geanalyseerd. De wisselwerking tussen die verschillende vakgebieden is voor ons dus zeer belangrijk. Deze vakgebieden zijn echter steeds in evolutie. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Administratief- en onderwijsrecht

Het administratief recht regelt interacties tussen burgers, organisaties en overheid. Het onderwijsrecht betreft regelgeving voor onderwijsinstellingen, leerlingenrechten en verantwoordelijkheden van onderwijsautoriteiten.
 


Contracten- en consumentenrecht

Contractenrecht regelt het sluiten, uitvoeren en beëindigen van contracten, met focus op geldigheid, rechten en verplichtingen.
Het consumentenrecht beschermt consumenten bij transacties, goederen/diensten, zoals eerlijke handel, productaansprakelijkheid en geschillenbeslechting.


Faillissements-, insolventie-, en zekerheidsrecht

Faillissementsrecht omvat juridische procedures en regelgeving rond insolventie, schuldenafwikkeling en activaverdeling bij faillissementen. Zekerheidsrecht beschermt schuldeisers door regels en principes voor zekerheidstelling, zoals hypotheken, pandrechten en garanties.


Handels-, ondernemings- en vennootschapsrecht

Handelsrecht reguleert transacties en handelspraktijken tussen bedrijven, ondernemingsrecht richt zich op bestuur en beheer van ondernemingen en vennootschapsrecht omvat regels voor oprichting en organisatie van diverse ondernemingsvormen.


Personen- en familierecht

Personen- en familierecht omvat juridische aspecten zoals huwelijk, echtscheiding, ouderlijke verantwoordelijkheid, adoptie, voogdij, alimentatie, naamswijzigingen, erfrecht en testamenten.
 


Strafrecht

Strafrecht omvat de regels en procedures die van toepassing zijn op misdrijven en strafbare feiten, inclusief wetten die gedragingen verbieden, de strafmaat bepalen en het strafrechtelijk proces reguleren.


Vastgoed-, appartements-, en bouwrecht

Vastgoed-, appartements-, en bouwrecht omvat juridische aspecten van onroerend goed, zoals koop, verkoop, huur, ontwikkeling en bouw, inclusief contracten, eigendomsrechten, vergunningen, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting.
 


Verkeers-, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Verkeersrecht regelt verkeersregels en voorschriften op de weg, aansprakelijkheidsrecht behandelt juridische aspecten van schadeaansprakelijkheid en verzekeringsrecht omvat regels voor verzekeringscontracten en rechten/plichten van verzekerden en verzekeraars.


Vragen of een afspraak maken?

DLC Advocaten maakt deel uit van de BL&D groepering. Samen staan we voor een sterk team dat gespecialiseerd is in verschillende juridische praktijkgebieden.

Kantoor Brugge

Akkerstraat 17
8310 Sint-Kruis-Brugge

Tel +32 (0) 50 89 62 10
Tfx +32 (0) 50 69 48 70
​​​​​​​info@dlcadvocaten.be

Kantoor De Haan

Dorpsstraat 17
8420 De Haan

Tel + 32 (0) 59 43 61 66
info@dlcadvocaten.be​​​​​​​

BLD is een groepering van advocaten opgericht door twee advocatenkantoren die samenwerken om de service aan hun klanten te verbeteren.

DLC Advocaten
KBO-BTW BE 0790.643.832

Volg ons